Kadencja 2014-2018

2016.04.27 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (Nr 128/2016)

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Lista wiadomości