Kadencja 2014-2018

2016.04.26 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2015 Wójta Gminy Komorniki w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2015r. (Nr 127/2016)

Treść zarządzenia

Schemat organizacyjny

Lista wiadomości