Kadencja 2014-2018

2016.03.10 - W sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w Plewiskach, stanowiącej działkę o nr ewid. 1953/9 (Nr 113/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości