Kadencja 2014-2018

2016.04.04 - W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komorniki do zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartoś

Treść zarządzenia
Lista wiadomości