Kadencja 2014-2018

2016.03.31 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. (Nr 115/2016)

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia - dochody

Załącznik nr 1a do zarządzenia - plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do zarządzenia - wydatki

Załącznik nr 2a do zarządzenia - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lista wiadomości