Kadencja 2014-2018

2016.03.03 - W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 55/2015 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Info

Treść zarządzenia
Lista wiadomości