Kadencja 2014-2018

2016.03.01 - W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (Nr 110/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości