Kadencja 2014-2018

2016.02.29 - W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach (Nr 109/2016)

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

Lista wiadomości