Kadencja 2014-2018

2016.02.12 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2015 Wójta Gminy Komorniki z dnia 21.04.2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z

Treść zarządzenia
Lista wiadomości