Kadencja 2014-2018

2016.01.26 - W sprawie ustanowienia i na czas określony służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Komorniki, położone w Plewis

Treść zarządzenia
Lista wiadomości