Kadencja 2014-2018

2016.01.25 - W sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (Nr 98/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości