Kadencja 2014-2018

2016.01.12 - W sprawie ustanowienia nieodpłatnej i na czas określony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiąca własność Gminy Komorniki (Nr 94

Treść zarządzenia
Lista wiadomości