Kadencja 2014-2018

2015.12.31 - W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publiczny

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania   

Lista wiadomości