Kadencja 2014-2018

2015.12.29 - W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2016 r. (Nr 92/2015)

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2015 r.

Lista wiadomości