Kadencja 2014-2018

2015.12.09 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Wirach o nr ewid. 430/2. (Nr 89/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości