Kadencja 2014-2018

2015.12.01 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Łęczycy o nr ewid. 345/2. (Nr 87/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości