Kadencja 2014-2018

2015.11.04 - W sprawie nabycia na własność nieruchomości połozonej w Głuchowie, stanowiącej działki o nr ewid. 405/12 i 405/13. (Nr 84/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości