Kadencja 2014-2018

2015.11.03 - W sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej działki o nr ewid. 550/17 i 550/18. (Nr 83/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości