Kadencja 2014-2018

2015.11.03 - W sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w Plewiskach, stanowiącej działkę o nr ewid. 677. (Nr 82/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości