Kadencja 2014-2018

2015.10.26 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej działki o nr ewid. 1003/59, 1003/63, 1003/58 i 1004/21. (Nr 81/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości