Kadencja 2014-2018

2015.10.23 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 765 (Nr 80/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości