Kadencja 2014-2018

2015.10.15 - W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (Nr 79/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości