Kadencja 2014-2018

2015.10.07 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31.03.2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Nr 75/2015)

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - schemat organizacyjny  

Lista wiadomości