Kadencja 2014-2018

2015.09.30 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Nr 73/2015)

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 1a do zarządzenia   

Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Załącznik nr 2a do zarządzenia  

Lista wiadomości