Kadencja 2014-2018

2015.09.08 - W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Komornikach, stanowiącej działkę o nr ewid. 106/16 (Nr 67/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości