Kadencja 2014-2018

2015.08.27 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej dz. o nr ewid. 959/25 (Nr 64/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości