Kadencja 2014-2018

2015.08.14 - W sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Komorniki dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 rok

Treść zarządzenia
Lista wiadomości