Kadencja 2014-2018

2015.07.13 - W sprawie upoważnienia przez Wójta Gminy Komorniki osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. (Nr

Treść zarządzenia
Lista wiadomości