Kadencja 2014-2018

2015.07.03 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Nr 49/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości