Kadencja 2014-2018

2015.06.30 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2011 Wójta Gminy Komorniki z dnia 11 lipca 2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach do spraw przeciwdziałania

Treść zarządzenia
Lista wiadomości