Kadencja 2014-2018

2015.04.27 - W sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej , stanowiącej działkę o nr ewid. 552 (Nr 32/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości