Kadencja 2014-2018

2015.04.21 - W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Komorniki (Nr 30/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości