Kadencja 2014-2018

2015.04.03 - W sprawie powołania Pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Urzędzie Gminy Komorniki (Nr 24/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości