Kadencja 2014-2018

2015.03.31 - W sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Komorniki (Nr 22/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości