Kadencja 2014-2018

2015.02.19 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Rosnówku o nr ewid. 312/7 (Nr 13/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości