Kadencja 2014-2018

2015.02.03 - W sprawie określenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkoola oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (Nr 9/2015)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości