Kadencja 2010-2014

Lista wiadomości
do oceny ofert w otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2012 roku
I etapu inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Meble i wyposażenie dla potrzeb rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Komorniki w zakresie mebli do sali sesyjnej" w trybie przetargu nieograniczonego
W sprawie upoważnienia do uwierzytelniania kopii lub odpisów dokumentów urzędowych sporządzonych przez Wójta Gminy Komorniki jako organ podatkowy lub organ administracji publicznej.
W sprawie aktualizacji z dniem 1 stycznia 2012 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionych na rzecz osób fizycznych i prawnych(Nr 112/2011)
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów problemowych z t
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont pierwszego segmentu Szkoły Podstawowej w Wirach w zakresie poddasza - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Głuchowie, Chomęcicach, Walerianowie, Komornikach i Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Spokojnej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Młyńskiej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację poddasza Przedszkola w Wirach" w trybie przetargu nieograniczonego
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Północnej i odcinka ul. Leśnej i Łęczycy"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Skrytej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Polnej oraz ul. Kościuszki (na odcinku od. ul. Polnej do ul. Głowackiego) w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Chomęciach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki