Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 odbędą się 10 maja 2020 roku

Na potrzeby wyborów uruchomiona została strona internetowa https://wybory.gov.pl, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów (zgłoszonych kandydatów, sposobu głosowania, obwodowych komisji wyborczych, itd.)

Wyborco! Znajdź swój lokal wyborczy! Wejdź na INTERAKTYWNĄ MAPĘ WYBORCZĄ i sprawdź jakie to proste.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Postanowienie Nr 56/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

zmieniajace postanowienie w sprawie podziału Gminy Komorniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przeczytaj również:

POSTANOWIENIE Nr 36/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Komorniki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.doc

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej