Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego