Zarządzenie z dnia 20.05.2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej oraz powołania do składu obwodowej komisji wyborczej (Nr 40/20

Treść zarządzenia