Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

treść