Wybory Samorządowe 2014

 1. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 2. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego
 3. Wyniki głosowania i wyniki wyborów Wójta Gminy Komorniki
 4. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Gminy Komorniki 
 5. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej zaplanowane na dzień 14, 15 i 16 listopada.br
 6. Uchwała nr 67 Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyznania zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Komorniki listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych niespełniających warunków określonych w art. 409 Kodeksu Wyborczego 
 7. Uchwała nr 68 Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Komorniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Komorniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 9. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Komorniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 10. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 19 (Wiry 2)
 11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 20 (Wiry 3)  
 12. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 13. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej po zmianach
 14. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach od 08.10. do 17.10. br.
 15. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach
 16. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach do dnia 07.10. br.
 17. Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 września 2014 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej
 18. Postanowienie Nr 241 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 września 2014 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
 19. Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki z dnia 22 września 2014 r.o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Komorniki podczas kampanii wyborczej w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 20. Postanowienie Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad udostępniania miejsca na prezentacje wyborcze w Nowinach Komornickich w kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku.
 21. Wykaz zarejestrowanych komitetów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  z terenu Gminy Komorniki.
 22. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych
 23. 2014.09.05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rad gminy i wyboru wójta
 24. Kalendarz Wyborczy
 25. Informacja ogólne Państwowej Komisji Wyborczej
 26. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych  
 27. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 
 28. Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  
 29. Uchwała Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Komorniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 30. Uchwała Nr XLVII/405/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Komorniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 31. Uchwała Nr XLVII/406/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXVIII/250/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komorniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 32. Uchwała Nr XXVIII/250/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komorniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.

 


 

 

Nlayer..