Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Komornikach z dnia 29.10.2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komorniki zarządzonych na dzień 21 listopada 20

Lista wiadomości