Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Zarządzenie w sprawie składu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 255/2009

 

Wójta Gminy Komorniki z dnia 14 maja  2009 r.

 

w sprawie:              powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca  2009 roku

Stosownie do art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm/,

Na podstawie art. 48 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy  z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190 Poz. 1360 z póź. zm)  zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję następujące składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów

 

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Chomęcicach

Szkoła Podstawowa w Chomęcicach, ul. Poznańska 112

tel. (061)8107-641

 

1.Bogusław Górny  zam. Komorniki – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy

   Demokratycznej-Unia Pracy

2.Jakub Lewandowski  zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Jakub Chamim zam. Plewiska- Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4. Arleta Mytko zam. Rosnówko- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5. Adam Piliński zam. Komorniki- Komitet Wyborczy Libertas

6. Iwona Guzik zam Komorniki – pracownik samorządowy

7.Anna Karczmarek zam. Chomęcice- wybrana ze społeczeństwa

 

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Głuchowie

Dom Kultury „Dworek” Głuchowo, ul. Parkowa 2 

tel. (061)899-71-10

 

1.Adam Wujewski zam. Komorniki- Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
   Demokratycznej-Unia Pracy

2.Izabella Konstanciak zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Ryszard Wolnowski zam. Komorniki - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa
   Ludowego

4.Karolina Skrzypek  zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.Filip Drgas zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Libertas

6. Magda Wasilewska zam. Poznań. - pracownik samorządowy

7. Sylwia Kosz zam. Wiry – wybrana ze społeczeństwa

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Komornikach

Gimnazjum w Komornikach, ul. Pocztowa 30,

tel. (061)810 – 77 – 26

1. Iwona Banaszak zam. Komorniki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy  
    Demokratycznej-Unia Pracy

2.Sebastian Guzik zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Jan Olejniczak zam Komorniki - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.Mariola Kosz zam Wiry - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5. Przemysław Mermer zam. Komorniki- Komitet Wyborczy Samoobrony

6. Krystyna Kurkowiak zam. Komorniki- Komitet Wyborczy Libertas

7.Magdalena Surdyk zam. Luboń – pracownik samorządowy

 

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Komornikach

Gimnazjum w Komornikach, ul. Pocztowa 30,

tel. (061)810 – 77 – 26

1.Marta Nejman zam. Rosnowo - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
   Demokratycznej-Unia Pracy

2.Sebastian Przybylski zam Komorniki – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Marian Bartkowiak zam. Komorniki - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa
  Ludowego

4.Marta Turowska zam Komorniki - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.Mariusz Kimmel zam. Komorniki – Komitet Wyborczy Libertas

6. Karolina Wiścicka zam. Wiry– pracownik samorządowy

7. Aleksandra Mińska zam. Komorniki -  wybrana ze społeczeństwa

 

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Plewiskach

Szkoła Podstawowa w Plewiskach, ul. Szkolna 64,

tel. (061) 867 – 75 – 37

1.Karolina Szlaferek zam. Plewiska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
  Demokratycznej-Unia Pracy

2.Wojciech Hauszild zam. Plewiska - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Justyna Woźniak zam. Plewiska - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.Halina Hildebrandt zam. Rosnówko - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.Renata Kimmel zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Libertas

6.Krzysztof Studziński zam. Plewiska -  pracownik samorządowy

7. Anna Potrawiak zam. Wiry - wybrana ze społeczeństwa

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Plewiskach

Szkoła Podstawowa w Plewiskach, ul. Szkolna 64,

tel. (061) 867 – 75 – 37

1.Krzysztof Gierszal zam. Plewiska - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

2.Beata Ławniczak zam. Komorniki- Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

3.Dawid Krzyżański zam. Szreniawa - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Wojciech Drgas zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Libertas

5.Anna Wilczewska zam. Poznań - pracownik samorządowy

6.Danuta Sałata zam. Plewiska  - wybrana ze społeczeństwa

7. Norbert Karczmarek zam. Plewiska - wybrany ze społeczeństwa

 

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7  w Rosnówku

Szkoła Podstawowa w Rosnówku, ul. 1 Maja 39,

tel.(061) 810 – 73 – 61

1. Lidia Górna zam. Komorniki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
   Demokratycznej-Unia Pracy

2. Arkadiusz Wieloch  zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Farid Chamim zam. Komorniki - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.Maria Mytko zam. Rosnówko – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.Donata Okuniewska zam. Rosnówko - Komitet Wyborczy Libertas

6.Teresa Skrzypek zam. Komorniki– pracownik samorządowy

7.Eugenia Kukulska zam. Rosnowo- wybrana ze społeczeństwa

 

 

VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8  w Szreniawie

Świetlica Wiejska w Szreniawie,  ul. Nowa 9,

tel. (061) 899-00-60

1.Marian Gruszczyński zam. Komorniki- Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2.Mateusz Adamczak  zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Henryka Szermer zam. Szreniawa - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.Anna Szajek zam. Rosnówko- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5. Wanda Pilińska zam. Komorniki - Komitet Wyborczy Libertas

6. Paulina Pniewska zam. Rokietnica – pracownik samorządowy

7. Izabela Frąckowiak zam. Szreniawa- wybrana ze społeczeństwa

 

IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9  w  Wirach

Dom Kultury w Wirach, ul. Łęczycka 101

tel. (061)  8105  912

 

1.Dariusz Patalas zam. Komorniki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy  
  Demokratycznej-Unia Pracy

2.Michał Lokke zam. Wiry - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3. Anna Wolnowska zam. Komorniki - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.Karolina Sierżant zam. Wiry - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.Dawid Bręczewski zam. Plewiska - Komitet Wyborczy Libertas

6.Dorota Polowińska zam. Wiry – pracownik samorządowy

7.Małgorzata Marszał zam. Wiry- wybrana ze społeczeństwa

 

X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Łęczycy

Dom Kultury w Wirach, ul. Łęczycka 101

tel. (061)  8105  912

1.Arkadiusz Wujewski zam. Komorniki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
  Demokratycznej-Unia Pracy

2.Sylwia Lokke zam. Wiry- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Jakub Jackowski zam. Komorniki - Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4.Alicja Żurawiak zam. Wiry - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5. Anna Forycka zam. Swarzędz- pracownik samorządowy

6. Iwona Sierżant zam. Wiry - wybrana ze społeczeństwa

7. Karolina Krupska zam. Wiry-wybrana ze społeczeństwa

 

XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11  Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu

Śledczego w Poznaniu 

Rosnowo, ul. Jarzębionowa 2, 62-052 Komorniki,

tel. (061) 8107-611

 

1.Marta Guzik zam. Komorniki- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2. Dariusz Załóg zam. Rosnowo- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3.Natalia Nowak zam. Komorniki – Komitet Wyborczy  Polskiego Stronnictwa Ludowego

4. Justyn Maćkowiak zam. Luboń- pracownik aresztu

5. Anna Szymanowicz zam. Komorniki - wybrana ze społeczeństwa

6.Danuta Karczmarek zam. Komorniki - wybrana ze społeczeństwa

7.Beata Guzik zam. Rosnowo - wybrana ze społeczeństwa

§2

 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych należy podać do wiadomości przez rozplakatowanie w gablotach w Urzędzie Gminy.

 

§3

 

Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny.

 

Lista wiadomości