Referendum ogólnokrajowe 2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki NR 62/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Komorniki dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wzór karty do głosowania

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki Nr 50/2015 z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Komorniki na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na terenie gminy Komorniki podczas kampanii w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji do spraw referendum  

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki Nr 52/2015 z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie upoważnienia przez Wójta Gminy Komorniki osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki z dnia 13 lipca 2015 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika