Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki z dnia 10 marca 2014r. o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Komorniki podczas kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 

 

Zarządzenie Nr 292/2014 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie upoważnienia przez Wójta Gminy Komorniki osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych

 

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych