2021

Uchwała Nr XLIII/372/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Uchwała Nr XLIII/372/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/332/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XL/359/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r.
 
Uchwała Nr XLIII/372/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/332/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XL/359/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. (wersja edytowalna)
Lista wiadomości