2021

Uchwała Nr XLII/370/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/353/2021 Rady Gminy Komorniki w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2

 
 
Lista wiadomości