2021

Uchwała Nr XLII/367/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Plewiska na okre

Lista wiadomości