2021

Uchwała Nr XLII/366/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2021/2022.

Lista wiadomości